Impresión en nylon stock

  • Stock Nylon Printed

    Impresión en nylon stock

    A alfombra impresa é a opción super apropiada, que ten en conta tanto o deseño colorido como o custo. A principal vantaxe deste produto é o orzamento accesible e a produción rápida.